Active Programming Kit: Basic ชุดสื่อโครงงานวิทยาการคำนวณ
Active Programming Kit: Basic ชุดสื่อโครงงานวิทยาการคำนวณ

แชร์
picture
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Reskill-Upskill ครูสอนวิทย์ฯ สู่วิทยาการคำนวณ สอนง่ายแม้ไม่มีพื้นฐาน Programming ด้วยสื่อฯพร้อมกระบวนการสอน ใช้สอนการเขียนโปรแกรมแบบ Block Based Programming ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถออกแบบสร้างสรรค์โครงงานดิจิทัล(IoTs) สอนง่ายด้วย ภาพประกอบคำแนะนำความรู้เพิ่มเติม คำถามเสริมทักษะการคิดพร้อมแนวคำตอบสำหรับครู

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB