ชุดแบบฝึก FULL STEAM ป. 1 (1 ชุด = 6 เล่ม)
ชุดแบบฝึก FULL STEAM ป. 1 (1 ชุด = 6 เล่ม)

แชร์
picture
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : สุทธิพงษ์ พงษ์วร

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุดหนังสือกิจกรรมสำหรับผู้เรียน FULL STEAM แบบฝึกและกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกิจกรรมกลุ่มกิจกรรมออกแบบให้ผู้เรียนเห็นถึงความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาตามโจทย์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB