หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037849

ชื่อผู้แต่ง : มัณฑิรา วิชัยดิษฐ

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เพิ่มความเข้าใจในการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ทั้ง ถ้อยคำ สำนวน ประโยค ระดับภาษา การพูดสื่อสาร การสร้างสรรค์งานบันเทิงคดี การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้สามารถใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้สร้างสรรค์ผลงานเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีชั้นเชิงศิลปะ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เน้นกระบวนการทำงานและการแก้ปัญหาและบูรณาการ ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB