แบบฝึก Full STEAM ป.4 เล่ม 1 เรื่อง ต้นไม้ในจินตนาการของฉัน
แบบฝึก Full STEAM ป.4 เล่ม 1 เรื่อง ต้นไม้ในจินตนาการของฉัน

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุดสื่อ FULL STEAM ป. 4

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดแบบฝึกส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบ STEAM Education เรื่อง ต้นไม้ในจินตนาการของฉัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB