แบบฝึก FULL STEAM ป.2 เล่ม 3 ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ
แบบฝึก FULL STEAM ป.2 เล่ม 3 ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุดสื่อ FULL STEAM ป.2

ชื่อผู้แต่ง : สุทธิพงษ์ พงษ์วร

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดแบบฝึกส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบ STEAM Education เรื่อง ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB