พายุหมุนทอร์นาโด
พายุหมุนทอร์นาโด

แชร์
แชร์

ISBN : 9789744392343

ชื่อชุด : ชุด มหันตภัยล้างโลก

ชื่อผู้แต่ง : Louise and Richard Spilsbury

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้เกี่ยวกับพายุทอร์นาโดคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นที่ไหนบ้าง การช่วยเหลือเมื่อเกิดพายุทอร์นาโด การเตรียมรับมือและการป้องกันพายุทอร์นาโด พายุทอร์นาโดครั้งรุนแรงในอดีต และกรณีศึกษาเหตุการณ์พายุทอร์นาโดทั่วโลก เพื่อให้ได้รับความรู้และเตรียมการรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนโลกตามหลักวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB