หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162038358

ชื่อผู้แต่ง : ไพศาล จรรยา, ดร.ชิรา ลำดวนหอม

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 เล่ม 2 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ Singapore Maths ผ่านวิธีการ C-P-A (Concrete - Pictorial - Abstract) ที่นำสิ่งที่เด็กสัมผัสหรือพบเห็นได้ในชีวิตจริงมาสู่คณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรม พร้อมเทคนิค Bar Model เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเชิงจำนวน (Number sense) อีกทั้งยังรองรับสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล (QR Code) อีกด้วย

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB