วงกลม กลิ้งชนะรูปเหลี่ยม
วงกลม กลิ้งชนะรูปเหลี่ยม

แชร์
แชร์

ISBN : 9786162120473

ชื่อชุด : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด เรขาคณิต

ชื่อผู้แต่ง : ควอน แช วอน / มุม มีนี

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

"วงกลมเป็นรูปเรขาคณิตที่มีระยะจากจุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบรูปคงที่และมีลักษณะพิเศษต่างจากรูปเรขาคณิตอื่นๆ นั่นคือวงกลมไม่มีมุม จุดยอดมุม หรือเส้นตรง " เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB