สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.1 เล่ม 1

ชื่อผู้แต่ง : ดร.อีริค ชาน ชุน หมิง, แดนเนียล วิลเลียม โคล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 เล่ม 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) สื่อเสริมที่รวมเนื้อหา หนังสือเรียน กิจกรรมและข้อสอบภายในเล่มเดียว (All in one) กระตุ้นความสนใจก่อนนำเข้าสู่บทเรียน เน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบูรณาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามแนวคิดและวิธีสอนของสิงคโปร์

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง