หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037825

ชื่อผู้แต่ง : สุรีรัตน์ มณีกุต

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ มีเนื้อหาเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานอาชีพ หลักปฎิบัติตนในงานอาชีพ องค์การ และบริหาร หลักการบริหารงาน และระบบในการบริหารที่มีคุณภาพ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในที่ทำงาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB