หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162038365

ชื่อผู้แต่ง : ไพศาล จรรยา, ดร.ชิรา ลำดวนหอม

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.5 เล่ม 1 ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เรียนรู้คณิตศาสตร์ในแบบ Singapore Maths เชื่อมโยงเนื้อหาสู่ชีวิตจริงด้วยการเปลี่ยนคณิตศาสตร์ที่เป็นนามธรรมมาเป็นภาพหรือแบบจำลองที่เด็กสัมผัสหรือพบเห็นได้ในชีวิตจริง เทคนิคที่ทำให้เด็กสิงค์โปร์ได้รับคะแนนสอบเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกมาแล้ว เนื้อหาเรียงลำดับจากง่ายไปยาก พร้อมเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ และแบบทดสอบความเข้าใจท้ายหน่วย อีกทั้งยังรองรับสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล (QR Code) อีกด้วย

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB