Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อพื้นฐานวิทยาการคำนวณ
Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อพื้นฐานวิทยาการคำนวณ

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุดสื่อ Cubetto (คิวเบตโต)

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดหุ่นยนต์ไม้ ที่มีหุ่นยนต์อย่างน้อย 1 ตัว พร้อมบอร์ดไม้ควบคุมหุ่นยนต์สำหรับเรียนรู้การโค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (coding block)  1 อัน และมีบล็อกคำสั่ง เช่น คำสั่งเดินหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB