IDEA KIT 630 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์
IDEA KIT 630 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการความคิดสร้างสรรค์

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : IDEA KIT 630 pcs+

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท มานะ มามะ จํากัด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ด้านกระบวนการคิด และเสริมสร้างจินตนาการ เน้นการเรียนรู้ที่สนุกสนานและได้ลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active Learning ผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ตลอดจนส่งเสริมพัฒนา การด้านร่างกายให้กับเด็กปฐมวัย สามารถใช้เป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างบรรยากาศที่น่าสนุกในห้องเรียน **IDEA KIT 630 pcs+ ประกอบด้วยโครงสร้างพลาสติกแบบสั้นและยาว เหมาะสำหรับต่อยอดเรียนรู้เรื่องโครงสร้างสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานแบบสามมิติ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB