แผนที่เล่ม AKSORN'S THAILAND ATLAS ป.1-ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แผนที่เล่ม AKSORN'S THAILAND ATLAS ป.1-ป.6

ISBN : 9786162036705

ชื่อชุด : แผนที่แอตลาส

ชื่อผู้แต่ง : วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แผนที่เล่ม Aksorn's Thailand ATLAS ระดับชั้น ประถมศึกษา นำเสนอข้อมูลของประเทศไทย ครอบคลุมทั้งด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร์ ในรูปแบบของแผนที่ ภาพประกอบสี่สี สวยงาม สื่อสนับสนุนการสอนภูมิศาสตร์ มุ่งเน้น Geo-Literacy

สินค้าที่เกี่ยวข้อง