หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (พืช) ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (พืช) ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162033230

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : สุวัฏ สอนจันทร์

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (พืช) ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับงานเกษตร มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนในกระบวนการการปลูกพืช ตั้งแต่การเตรียมการ ความรู้พื้นฐานในปัจจัยต่าง ๆ ของการปลูกพืช การเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ จนกระทั่งการดูแลรักษา และความปลอดภัยในการปลูกพืชต่าง ๆ รวมถึงการทำเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนการนำเทคโนโลยี และภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB