หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (สัตว์) ม.1-3
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (สัตว์) ม.1-3

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162033193

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : ชนะ วันหนุน

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานเกษตร (สัตว์) ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับงานเกษตร มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เริ่มจากการเตรียมการก่อนการเลี้ยงสัตว์ การผลิตสัตว์บก การผลิตสัตว์น้ำ ตลอดจนการจัดการผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่าย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB