หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานช่าง ม.1-3
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานช่าง ม.1-3

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162033223

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : มนตรี สมไร่ขิง ,ศิริรัตน์ ฉัตรศิขรินทร

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานช่าง ระดับชั้น ม.1-3 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการเรียนรู้ และความเข้าใจในการงานอาชีพ เกี่ยวกับงานช่าง มีเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเข้าใจในงานช่าง เรียนรู้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การดูแลรักษา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเห็นคุณค่าในงาน การสร้างสัมพันธภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานรวมทั้งเข้าใจในการออกแบบ และการเขียนแบบด้านงานช่าง

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB