สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

ISBN : 8858649145499

ชื่อชุด : สื่อแม่บทมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.อีริค ชาน ชุน หมิง

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.3 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรังปรุง '60) ตามแนวคิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ CPA approach ทำให้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง