สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 8858649145505

ชื่อชุด : สื่อแม่บทมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.อีริค ชาน ชุน หมิง

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.6 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรังปรุง '60) ตามแนวคิดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์ CPA approach ทำให้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์เข้าใจง่ายและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อดิจิทัล
สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB