SOS วิกฤตวันทิ้งโลก
SOS วิกฤตวันทิ้งโลก

แชร์
แชร์

ISBN : 9786162122774

ชื่อชุด : ชุด สัญญาณโลกวิกฤต

ชื่อผู้แต่ง : Gerry Bailey

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม วิธีการแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรโลกจากสัญญาณอันตรายและเรียนรู้ดาวเคราะห์และสิ่งต่างๆ ในจักรวาล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศเพิ่มขึ้น และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB