SOS วิกฤตอากาศวิปริต
SOS วิกฤตอากาศวิปริต

แชร์
แชร์

ISBN : 9786162122781

ชื่อชุด : ชุด สัญญาณโลกวิกฤต

ชื่อผู้แต่ง : Gerry Bailey

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก และแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นการทำลายสภาพอากาศ เพื่อช่วยฟื้นฟูให้สภาพอากาศของโลกกลับมาดีดังเดิม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB