QUICK LOOK DICTIONARY
QUICK LOOK DICTIONARY

แชร์
แชร์

ISBN : 9786162034985

ชื่อชุด : Dictionary

ชื่อผู้แต่ง : SUE SMITH และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

QUICK LOOK DICTIONARY พจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีตัวอักษรขนาดใหญ่ เห็นชัด บรรจุคำศัพท์มากกว่า 25,000 คำ ช่วยให้หาคำศัพท์ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เพิ่มเติมภาพประกอบ และการพิมพ์เครื่องหมาย (*) หน้าคำศัพท์ที่มักใช้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวัน คำพิเศษ คำเหมือน - คำตรงข้าม และกริยา 3 ช่อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB