แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ป.2
แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ป.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037146

ชื่อชุด : บทอาขยาน ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : ประนอม พงษ์เผือก

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.2 ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รวมบทอาขยานทั้งบทหลักและบทรองตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมเรียนรู้อาขยานคืออะไร เน้นทักษะการเขียนอักษรไทยอย่างถูกต้อง เสริมด้วยกิจกรรมและแบบประเมินการท่องอาขยาน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านให้แตกฉานและเพิ่มพูนทักษะการคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการฝึกทักษะทางภาษาไทย พร้อมเสริมเทคนิคและทักษะการท่องอาขยานที่ปฏิบัติได้จริง

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB