แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ป.4
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ป.4

ISBN : 9786162037160

ชื่อชุด : บทอาขยาน ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : ประนอม พงษ์เผือก

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกเสริมทักษะ บทอาขยาน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ รวมบทอาขยานทั้งบทหลักและบทรองตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมเรียนรู้อาขยานคืออะไร เน้นทักษะการเขียนอักษรไทยอย่างถูกต้อง เสริมด้วยกิจกรรมและแบบประเมินการท่องอาขยาน เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านให้แตกฉานและเพิ่มพูนทักษะการคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกับการฝึกทักษะทางภาษาไทย พร้อมเสริมเทคนิคและทักษะการท่องอาขยานที่ปฏิบัติได้จริง

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง