หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วรรณกรรมท้องถิ่น ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วรรณกรรมท้องถิ่น ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162031793

ชื่อชุด : หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ธวัช ปุณโณทก

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม วรรณกรรมท้องถิ่น ระดับชั้น ม.4-6 ฉบับประกัน ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 มีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น โดยนำเสนอทั้งในด้านเนื้อหาสาระ ข้อคิด และคุณค่าทางวรรณศิลป์ เพื่อให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ดีงามควรค่าแก่การศึกษาและสืบทอดในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB