Earth System Science Teachers GB G.7-9 (M.1-3)
Earth System Science Teachers GB G.7-9 (M.1-3)

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744393166

ชื่อชุด : English Program (EP) M.1-3

ชื่อผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือวิทยาศาสตร์รูปแบบภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ทั้งดิน น้ำ อากาศ สิ่งปกคลุมดิน และสิ่งมีชีวิต รับรองเนื้อหาโดย สสวท.

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB