GOLDEN MINUTE DICTIONARY
GOLDEN MINUTE DICTIONARY

แชร์
แชร์

ISBN : 9786162035807

ชื่อชุด : Dictionary

ชื่อผู้แต่ง : SUE SMITH

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

Dictionary รูปเล่มกะทัดรัด รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 6,000 คำ พร้อมภาพประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจ เพิ่มเติมด้วย APPENDIX ที่ประมวลความรู้ให้สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบัน และ CONVERSATION ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB