หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 5,040 บาท

Twig HOME ACCOUNT 2 years

ราคา 5,940 บาท

Active Programming Kit: Basic ชุดสื่อโครงงานว...

ราคา 6,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Maker +

ราคา 6,300 บาท

Twig HOME ACCOUNT 3 years

ราคา 6,800 บาท

สื่อส่งเสริมนวัตกร Imagination Kit

ราคา 7,110 บาท

IDEA KIT 630 pcs+ ชุดโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการ...

ราคา 8,350 บาท

ชุดสื่อ Turtle Coding เพื่อการเรียนรู้วิทยากา...

ราคา 10,690 บาท

Active Programming Kit: Advanced ชุดสื่อโครงง...

ราคา 14,500 บาท

Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อพื้นฐานวิทยาการคำนว...

ราคา 35,000 บาท

ชุดสื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม STE...