หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 127,000 บาท

ชุด สื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่...

ราคา 28,000 บาท

ชุด สื่อบูรณาการเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม ST...

ราคา 25,500 บาท

Sam Labs (แซม แล็บส์) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนก...

ราคา 22,200 บาท

ชุด Letters' World ระดับ 1 : Alphabet Letters

ราคา 22,200 บาท

ชุด Letters' World ระดับ 2 : Consonants and V...

ราคา 17,580 บาท

Dash Wonder pack (แดช วันเดอร์ แพ็ก) ชุดสื่อฯ...

ราคา 12,700 บาท

Coding and Robotics Kit ชุดสื่อฯ ฝึกทักษะกระบ...

ราคา 12,000 บาท

Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานก...

ราคา 11,000 บาท

ชุด Letters' World ระดับ 2 : Vowels

ราคา 11,000 บาท

ชุด Letters' World ระดับ 2 : Consonants

ราคา 10,500 บาท

Sam Labs Curious Car KIt ชุด สื่อฯ เพื่อสร้าง...

ราคา 10,500 บาท

Grove Zero (โกรฟ ซีโร่) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างสรร...