หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 4,500 บาท

Bee-Bot Audio(หุ่นยนต์บีบอต) ชุดสื่อพื้นฐานว...

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีเทา

ราคา 4,200 บาท

Ozobot (โอโซบอต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการ...

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีส้ม

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีน้ำเงิน

ราคา 7,100 บาท

Makedo (เมกดู) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนการด้านก...

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีขาว

ราคา 1,550 บาท

ชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดแบบ STEM ป.1-ป.3 (...

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีดำ

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีเขียว

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีชมพู

ราคา 190 บาท

โครงสร้างพลาสติก สีเหลือง