หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 4,500 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Robot

ราคา 4,500 บาท

Bee-Bot Audio(หุ่นยนต์บีบอต) ชุดสื่อพื้นฐานว...

ราคา 4,410 บาท

Tigtag : Home Account 36 Months

ราคา 4,300 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Smart farm

ราคา 3,500 บาท

Tigtag : Home Account 24 Months

ราคา 3,450 บาท

FARMILY ฟาร์มสุขออกแบบได้ ชุดสื่อกิจกรรมพัฒน...

ราคา 2,982 บาท

ชุดแบบฝึก FULL STEAM ป. 1 (1 ชุด = 6 เล่ม)

ราคา 2,850 บาท

BitCar (บิต คาร์) ชุดสื่อต่อขยายไมโครบิตเพื่อ...

ราคา 2,730 บาท

Twig HOME ACCOUNT 1 year

ราคา 2,200 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

ราคา 1,950 บาท

บอร์ดเกมการศึกษา Code-to-Learn

ราคา 1,950 บาท

IDEAKIT: Creative Coding ชุด Traffic Light