หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาษาไทย

ราคา 295 บาท

นีโอเวเนเตอร์ กับพี่น้องและผองเพื่อน

ราคา 85 บาท

แรงยืดหยุ่นหนุนวัตถุ

ราคา 295 บาท

กอร์โกซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน

ราคา 85 บาท

แรงดันยกวัตถุ

ราคา 295 บาท

โดรมีโอซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน

ราคา 85 บาท

แรงเสียดทานต้านวัตถุ

ราคา 295 บาท

แอโครแคนโทซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน

ราคา 85 บาท

แรงลอยตัวพยุงวัตถุ

ราคา 295 บาท

เมกะโลซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน

ราคา 85 บาท

เครื่องทุ่นแรงแฝงพลัง

ราคา 295 บาท

เป่ยเพี่ยวซอรัส กับพี่น้องและผองเพื่อน

ราคา 85 บาท

ความเฉื่อยคงสภาพวัตถุ