เทคนิคการสอนอย่างไรให้ง่ายและสนุก

เทคนิคการสอนอย่างไรให้ง่ายและสนุก

 

เทคนิคการสอน เป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งคนที่เป็น ครู อาจารย์ จะต้องศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝน ทักษะ ในการสอน เพื่อให้เด็กชอบ เพื่อให้เด็กเกิดการรักการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งปัจจัยหรือองค์ประกอบในการสอนให้ง่ายและสนุกมีดังนี้

 

 

1. ครู อาจารย์ ต้องสวมบทบาท นักแสดง เวลาเราไปดูหนัง คนที่ดูหนัง ต่างดูไปที่จอ เพื่อดูการแสดง การเป็นครู อาจารย์ ก็เช่นกัน นักเรียน นักศึกษา นิสิต ที่นั่งเรียนกับเรา ต่างก็ดู เราอยู่จุดๆเดียว ฉะนั้น ครู อาจารย์ ที่สอนสนุก มักจะนำเอาการแสดงมาบวกกับการสอน จึงทำให้เด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชอบ ตัวอย่างเช่น อาจาย์นักพูดหลายๆท่าน ทำหน้า ทำตา แสดงท่าทางเวลาสอน ในห้องเรียน เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษาต่างพากันหัวเราะ สนุกสนานในเวลาเรียน เช่น อาจารย์สุขุม นวลสกุล , ดร.โอภาส กิจกําแหง,อาจารย์ สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นต้น

 

2. ครู อาจารย์ ต้องมีความรู้ รู้รอบ รู้ลึก รู้กว้าง ในวิชาที่สอน สามารถตอบคำถามให้แก่นักเรียน นักศึกษา นิสิต ได้อย่างกระจ่างแจ้ง สามารถยกตัวอย่าง อย่างเป็นรูปธรรมให้เห็น ไม่ควรยกตัวอย่างเป็นนามธรรม เพราะจะทำให้ นักเรียน นักศึกษา นิสิต เข้าใจได้ยาก

 

3. ครู อาจารย์ ต้องสอนนักเรียน นักศึกษา นิสิต แบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ร่วมกิจกรรม ทำแบบฝึกหัด แบบกลุ่ม ออกมานำเสนอ ออกมาแสดงความคิดเห็น

 

4. ครู อาจารย์ ต้องรักที่จะสอน ต้องชอบที่จะสอน ต้องชอบที่จะถ่ายทอด เมื่อมีความรักเสียแล้ว เราจะทุ่มเท เราจะเตรียมการสอน เราจะเตรียมกิจกรรม เราจะพัฒนาการสอน แต่ถ้าเราไม่รักที่จะสอน ไม่รักที่จะถ่ายทอด เราก็จะเกิดการเบื่อหน่าย เราก็จะไม่สนุก ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ จะปรากฏออกมาในทางตรงกันข้ามกับ ครู อาจารย์ ที่รักและชอบที่จะสอนเขาจะมีความสนุก เขาจะมีความสุข เมื่อครู อาจารย์ มีความสุข มีความสนุก ก็จะทำให้ผู้เรียน มีความสุข และสนุกตามไปด้วย

 

5. ครู อาจารย์ ต้องปรับปรุงบุคลิกให้เป็นที่น่าสนใจ ทั้ง บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก ไม่ว่า จะเป็นเรื่องของการแต่งกาย การมีอารมณ์ขัน การมีความกระตือรือรน ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งบุคลิกภาพเหล่านี้ จะทำให้ นักเรียน นักศึกษา นิสิต อยากที่จะเข้ามาใกล้ อีกทั้งต้องมีทักษะในการเล่าเรื่อง ยิ่งเล่าเรื่องใกล้ๆตัวผู้เรียนยิ่งชอบใจ

 

6. ครู อาจารย์ ต้องสร้างแรงจูงใจให้กับตัวเอง เมื่อครูอาจารย์สร้างแรงจูงใจในตัวเองแล้ว ผู้เรียนก็จะเกิดแรงจูงใจไปด้วย ฉะนั้น การเป็นครู อาจารย์ ที่ดี ควรที่จะให้กำลังใจผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเกิดอารมณ์ท้อแท้ ไม่ควรพูดดูถูกหรือทำให้ผู้เรียนเกิดกำลังใจตก

 

7. ครู อาจารย์ ต้องรู้จักวิเคราะห์ ผู้เรียน ว่าผู้เรียน อยู่ในวัยใด เช่น เป็นนักเรียน เราก็ควรมีวิธีที่สอนแตกต่างกับผู้เรียนที่เป็น นักศึกษาหรือนิสิต เพราะ เรื่องของอายุ ของวัย ของประสบการชีวิต มีความสำคัญต่อความเข้าใจ ถ้าผู้สอน สื่อเรื่องที่ผู้เรียนไม่เคยรับรู้ หรือไม่มีประสบการณ์ ผู้เรียนก็จะไม่เข้าใจ

 

8. ครู อาจารย์ ต้องรู้หลักการพูดต่อหน้าที่ชุมชน เช่น สายตาควรมองไปที่ผู้เรียน ไม่ควรมองเพดานหรือมองหนังสือหรือมองสื่อการสอนมากเกินไป กล่าวคือ เราต้องไม่ทิ้งสายตาจากผู้ฟัง เพราะถ้าเราทิ้งสายตาจากผู้ฟัง ผู้ฟังก็จะทิ้งเรา , ใช้ท่าทางประกอบการพูด , ใช้น้ำเสียงประกอบการพูด เป็นต้น

 

ดังนั้น การสอนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนจะเกิดแรงจูงใจในการเรียน ผู้เรียนจะเกิดความสุขในการเรียน ผู้เรียนจะเกิดความสนุกในการเรียน ผู้เรียนอยากที่จะเรียนและตั้งใจเรียน ปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดก็คือ ตัวผู้สอน ท้ายนี้ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับ คุณครู อาจารย์ทุกคน ที่มีอุดมการณ์ในการสอนเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้และนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อๆไป

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก :
  • http://oknation

 

 เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.  อื่นๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

  เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่นๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง