ใบงานศพด. มาอีกหนึ่ง! ให้ครู ดาวน์โหลดได้ทันที!

 
 
 

ใบงานศพด. มาอีกหนึ่ง! ให้ครู ดาวน์โหลดได้ทันที!

อักษรจัดให้อีก! ใบงานศพด. ช่วยครูออกแบบกิจกรรม เรื่องการลำดับเหตุการณ์ ช่วยฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และตีความหมายการลำดับเหตุการณ์ก่อน - หลัง

 และฝึกให้เด็กมีสมาธิ จดจ่อกับกิจกรรมตรงหน้า

หลังจากฝึกกิจกรรมในใบงานแล้ว คุณครูสามารถเพิ่มเทคนิค ด้วยการให้เด็กเล่าเหตุการณ์ลำดับก่อน - หลัง

จากสิ่งที่ได้พบเจอในชีวิตประจำวัน ให้ครูและเพื่อน ๆ ฟัง เพื่อสนับสนุนให้เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก

เนรมิตการสอนภูมิศาสตร์ เรื่อง ภูมิภาคของเรา ได้คล่อง ออกแบบเป็นใบความรู้ประกอบการสอนได้อย่างมืออาชีพ

 

ดาวน์โหลด ใบงานลำดับเหตุการณ์ 

 

*ขอบคุณกิจกรรมในใบงาน แบบฝึก Kid  Quiz

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบงาน อื่น ๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

 

 

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง