โหลดฟรี กิจกรรมคัดกรองเด็ก LD ทักษะด้าน การจำแนกภาพทางสายตา

 

แจกฟรี! ใบกิจกรรม
"เส้นทางอลเวง" กิจกรรมคัดกรองเด็ก LD ด้านการจำแนกภาพทางสายตา

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม

 1. ตั้งคำถาม

  กระตุ้นความสนใจด้วยนิทานเรื่องเพื่อนรักตัว ต หรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เด็ก ๆ ทำ


 2. เรียนรู้คำศัพท์

  ชวนเด็ก ๆ รู้จักคำศัพท์ก่อนเริ่มกิจกรรม โดยเริ่มชวนคุยด้วยการตั้งคำถามทบทวนความรู้เดิม เช่น เด็กคนไหนรู้จักสวนสัตว์ สวนน้ำ หรือสวนสนุกบ้างไหม? หลังจากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


 3. ทำกิจกรรม "เส้นทางอลเวง"

  เริ่มทำกิจกรรมด้วยการเล่าเรื่องเพื่อนรักตัว ต ให้เด็กฟัง หลังจากนั้นให้พวกเขาลองใช้ความคิด และทำกิจกรรมลากเส้นหาสถานที่ที่เพื่อนรักตัว ต ต้องการไปให้เจอ

  อย่าลืมคอยสังเกตพฤติกรรม เพื่อคัดกรองด้านทิศทาง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 สิ่งที่ควรคัดกรองสำหรับเด็กที่มีภาวะเสี่ยงเป็น LD ว่าสามารถลากเส้นตามทิศทางได้ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งกิจกรรมนี้เราสามารถดูในเรื่องพัฒนาการด้านการจับดินสอของเด็ก และการใช้ประสาทสัมผัสร่วมกันระหว่างมือ และตาว่าพวกเขาทำได้หรือไม่ขอบคุณกิจกรรมสนุก ๆ จากวารสารเพื่อการเรียนรู้ที่แตกต่าง LD Learning Differently Magazine
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง