รวมไอเดียกิจกรรมสะเต็มประจำเดือนมิถุนายน 2566

 

แจกฟรี! โปสเตอร์สรุปความรู้ “เรื่องการแบ่งชั้นบรรยากาศ”

 

 
ดาวน์โหลดใบความรู้
 
รวมไอเดียกิจกรรมสะเต็มประจำเดือนมิถุนายน 2566
ใบกิจกรรม และใบความรู้ช่วยให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับการลงมือปฏิบัติ และคิดต่อยอดจากปัญหา
หรือนำเรื่องราวรอบตัวมาประยุกต์เข้ากับบทเรียนเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ดาวน์โหลดเลย

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง