แจกฟรี! ตารางเทียบเสียงพยัญชนะสำหรับเด็ก LD

 

ตารางเทียบเสียงพยัญชนะ สำหรับเด็ก LD

 

 
ดาวน์โหลดใบความรู้
 
ตัวช่วยครูสอนภาษาไทยเพื่อเด็ก LD อ่านออกเขียนได้ กับตารางเทียบเสียงพยัญชนะ    ดาวน์โหลดเลย!

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง