EdCA Coding Play Ground เปลี่ยนสนามเด็กเล่น ให้เป็น = โค้ดดิ้ง =

 

เรียนรู้ “โค้ดดิ้ง” แสนสนุก ผ่านการ “เล่น”
ไปกับ

 
 

สถาบัน EdCA (Education for Competency Achievement Institute) ภายใต้เครือกลุ่ม บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับเด็ก ๆ วัย 4-7 ปี ชวนมาเล่นเพลิน ๆ เรียนรู้โค้ดดิ้งเบื้องต้นผ่านการเล่นไปกับ “EdCA coding Play Ground สนามเด็กเล่นเพื่อให้เป็นเรื่องโค้ดดิ้ง” คอร์สที่ทำให้การเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้งเป็นเรื่องที่ง่ายและสนุกสำหรับเด็ก ผ่าน 4 ฐานกิจกรรมด้วยกัน

 
 

กิจกรรมที่ 1 : Bee Bot

ชวนเด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องทิศทางและคำสั่งอย่างง่าย (ซ้าย ขวา เดินหน้า ถอยหลัง) เพื่อสั่งให้หุ่นยนต์ผึ้งน้อยทำตามคำสั่ง ผ่านการวาดภาพ และเล่นเกมบันไดงู พร้อมปลุกพลังสามัคคีช่วยการออกแบบคำสั่ง 40 คำสั่ง แล้วโค้ดลงบนหุ่นยนต์ของตนเอง ก่อนนำมาปล่อยตัวให้เจ้าหุ่นยนต์ผึ้งน้อยเต้นพร้อมกัน
 
 

กิจกรรมที่ 2 : Ozobot

เรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้ง ผ่านโค้ดสีและเส้น โดยจำลองเหตุการณ์ให้เด็ก ๆ ออกแบบเส้นทางในเมืองของตนเอง ก่อนนำมาเชื่อมต่อกับเส้นทางของเพื่อน ๆ และภารกิจเดินทางตามหาพลังงาน
 

กิจกรรมที่ 3 : Intelino Smart Train

ต่อยอดการเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้งด้วยสีด้วยรถไฟอัจฉริยะ ชวนเด็ก ๆ สร้างเมือง ประกอบรางรถไฟ และวางแผนเส้นทางการเดินรถด้วยการวางหมากเม็ดสี เพื่อควบคุมรถไฟให้ไปตามทิศทาง หรือจอดตามจุดหมายที่กำหนด
 
 

กิจกรรมที่ 4 : Cubetto

ปูพื้นฐานการเรียนรู้เชิงตรรกะ ฝึกทักษะการแก้ปัญหา พร้อมเรียนรู้เรื่องทิศทาง ผ่านการควบคุมหุ่นยนต์ไม้คิวเบตโต ให้ปฏิบัติภารกิจคัดแยกขยะ
 
 
เรียนรู้แบบสนุกนอกห้องเรียนผ่านการลงมือทำ ปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านปฐมวัยสู่ STEAM Learning, Logical Thinking, Problem solving, Sequence เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่น สนุก ไม่น่าเบื่อ ได้เห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่ตัวเองโค้ดได้ทันที
 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง