แจกฟรี! ใบงานภาษาอังกฤษ Draw the weather

 

🌞แจกฟรี! ใบงานภาษาอังกฤษ “Draw the weather” 
 

🌞สอนภาษาอังกฤษ เรื่อง ประโยคบอกสภาพอากาศ ด้วยใบงานที่ให้เด็ก ๆ วาดภาพและระบายสีสภาพอากาศในช่องตามประโยคที่กำหนดไว้ 
🌞ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศและสามารถจดจำได้ดียิ่งขึ้นผ่านการลงมือทำ


 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง