เทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ต้องบอกต่อ

เทคนิคการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่ต้องบอกต่อ

 

วิชาภาษาอังกฤษ

 

  • ปัญหาของเด็กไทยส่วนหนึ่งคือไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และไม่ชอบการท่องจำศัพท์
  • เทคนิคที่จะช่วยครูสอนการท่องจำคำศัพท์ให้ได้ผล และให้นักเรียนชอบภาษาอังกฤษ คือการสร้างกิจกรรมด้วยสื่อการสอนที่เหมาะกับวัย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายและสนุกที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
  • Flash Card หนึ่งในเทคนิคการสอนที่เป็นเครื่องมือช่วยครูสร้างสรรค์กิจกรรมในห้องเรียน ให้นักเรียนสนุกที่จะเรียนรู้และท่องจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น

 

   หลายครั้งที่คุณครูวิชาภาษาอังกฤษมักประสบปัญหาคือการสอนและการท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ต้องการการเอาใจใส่ ดูแลเพื่อปูพื้นฐานการเรียนรู้และจำคำศัพท์ให้มาก เพื่อเป็นคลังคำศัพท์ติดตัวสำหรับการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น  ทางออกที่น่าสนใจสำหรับบทความนี้คือ Flashcard

 

Flashcard  ช่วยครูสอนได้อย่างไร

   Flashcard  คือบัตรช่วยจำ  หนึ่งในสื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจช่วยให้ครูวิชาภาษาอังกฤษนำไปใช้เป็นกิจกรรมในระหว่างการเรียนการสอน  ด้วยคุณลักษณะของ flashcard ที่มีคำศัพท์ คำแปลและภาพประกอบ เพื่อให้นักเรียนจำและเข้าใจความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ ผ่านภาพ เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอนชิ้นนี้ทำให้นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 

Flashcard  แบบไหน ท้าทายนักเรียนได้อย่างไร
รูปทรงของ flashcard  แตกต่างไปตามการออกแบบและการใช้งานให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน คุณสมบัติมีมากกว่า 1 แบบ แล้วแต่ว่าต้องการท้าทายนักเรียนอย่างไร ขอยกตัวอย่าง เช่น

 

วิชาภาษาอังกฤษ อจท

 

 

1. flashcard ด้านเดียว – มีคำศัพท์ และรูปภาพประกอบคำศัพท์ในด้านเดียว  flashcard แบบนี้หากจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ “เห็นภาพ” บ่อย ๆ นักเรียนก็จะจำคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

 

วิชาภาษาอังกฤษ อักษร

 

 

2. flashcard สองด้าน – ด้านหนึ่งมีคำศัพท์ ส่วนอีกด้านหนึ่งมีรูปภาพประกอบหรือความหมายภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนเห็นความหมายของคำนั้น ๆ แล้วพูดคำศัพท์นั้นออกมา เพื่อจดจำคำศัพท์ได้เมื่อรู้ความหมาย

ภาพ : Growing Up สื่อการสอนสำหรับจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านนิทาน 


3. flashcard สองด้าน แบบที่ 2 – ด้านหนึ่งมีคำศัพท์ พร้อมกับประโยคตัวอย่างการใช้คำศัพท์นี้ 1 หรือ 2 ประโยค ส่วนอีกด้านหนึ่งมีคำแปลของคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ แบบนี้จะคล้ายๆ กับแบบที่ 2 แต่จะดูยากกว่า เพื่อท้าทายทักษะการคิด เชื่อมโยงให้นักเรียนได้ค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ทำให้เข้าใจความหมายและการนำไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น

 

   เทคนิคการใช้ flashcard เป็นเพียงหนึ่งเทคนิคสำหรับการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ยังมีเทคนิคอีกมากมายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจและชอบเรียนภาษาอังกฤษ แต่ที่ขาดไปไม่ได้คือการสอนให้นักเรียนได้นำคำศัพท์นั้นไปทบทวน เรียนรู้และนำไปใช้ในรูปประโยคบ่อย ๆ อย่างถูกต้อง คำศัพท์เหล่านั้นก็จะกลายเป็นคลังคำศัพท์ติดตัวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนที่สูงขึ้น  


ขอขอบคุณ  เพจ Daily English 

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท. อื่น ๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง