ดาวน์โหลดฟรี โปสเตอร์ออกเสียง Phonics A-Z

 

ดาวน์โหลดฟรี!โปสเตอร์ออกเสียง Phonics A-Z

 

 
ดาวน์โหลดใบความรู้
 
ออกเสียงภาษาอังกฤษขั้นเริ่มต้น พร้อม QR Code ให้สแกนฟังการออกเสียง ฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจน
ให้ครูพร้อมใช้งาน ไม่ว่าจะติดในห้องเรียน หรือแจกเป็นใบงานให้เด็ก ๆ ฝึกที่บ้านก็ทำได้
ดาวน์โหลดเลย!

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง