“มาเริ่มต้นให้เด็ก ๆ อ่านหนังสือกันเถอะ”

“มาเริ่มต้นให้เด็ก ๆ อ่านหนังสือกันเถอะ”

 

    ปัญหาของเด็ก ๆ กับการอ่านหนังสือไม่คล่อง สะกดไม่ค่อยจะถูก  เทคนิคที่น่าสนใจ สำหรับครู จาก คุณบุญเสริม แก้วพรหม ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556 ได้อธิบายวิธีการที่จะช่วยให้เด็กอ่านออกเขียนได้ ดังนี้

 

1. วิธีที่ดีที่สุดในการสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ คือ การสอนสะกดคำ แจกลูก ท่องจำและไล่หนังสือ และต้องอาศัยการเรียนการสอนแบบ “ฝึก ซ้ำ ย้ำ ทวน”

 

2. ต้องสอนตาม ลำดับขั้น ในการสอนให้อ่านออกเขียนได้ ประกอบด้วย

-       ต้องรู้จักพยัญชนะ โดยครูสามารถสอนให้รู้จักกับพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว รวมถึง รูป และ เสียง ของพยัญชนะ

-       ให้เด็กได้รู้จักสระ ต้องค่อยๆ สอนให้เด็กอ่านออกเสียงสระแต่ละตัว พร้อมกับฝึกเขียนไปด้วย

-       สอนสะกดคำ และแจกลูก ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับการอ่านและเขียน

 

แล้วมันคืออะไรล่ะ?

การสะกดคำ    ก็คือ การที่แยกส่วนประกอบของคำ เช่น "ชา" สะกดคำว่า "ชอ-อา-ชา" ส่วน

 

การแจกลูก    หมายถึง การแตกส่วนประสมออกไปเพื่อฝึกประสมคำ เช่น มะ มา มิ มี มึ มื มุ มู ... หรือ กา ขา คา งา จา ฉา ...

-       เริ่มเรียนรู้การผันวรรณยุกต์ โดยยึดตามหนังสือเรียนของเด็กเป็นหลัก จะได้ไม่ยากจนเกินไป

-       สอนเด็กให้อ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา รวมถึงสอนให้ผันวรรณยุกต์คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราด้วย

 

    เมื่อเข้าใจในเรื่องการสะกดตรงมาตราแล้ว ลองให้ฝึกอ่านเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราบ้าง

 

3. ขั้นต่อมาให้อ่านเขียนคำควบกล้ำ แล้วต่อด้วยอักษรนำ

 

4. สุดท้าย เป็นคำที่มีตัวการันต์ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ และคำที่มีลักษณะพิเศษ

 

    สิ่งที่ควรคำนึงอยู่เสมอ เวลาที่สอนเด็กหัดอ่าน หัดเขียน คือ ต้องสอนตามลำดับขั้นตอน จากง่ายไปสู่ที่ยากขึ้น พยายามให้เด็กฝึกอ่าน ฝึกเขียน อย่างช้าๆ อย่ารวบรัด แต่ให้ฝึก ซ้ำ ย้ำ ทวน แต่ทั้งบางครั้ง การที่ให้เด็กอ่านแต่ตำราเรียนมากเกินไป เด็กก็จะเจอแต่คำในหนังสือเท่านั้น พ่อแม่มีส่วนร่วมในการลองพาลูกไปซื้อหนังสืออ่านเสริมอ่านๆ อาจจะเป็นนิทาน หนังสือการ์ตูน วรรณกรรมเยาวชน หรือนิยายก็ได้ โดยที่ต้องเปิดใจให้กว้าง ไม่ใช่ว่าหนังสือการ์ตูน หรือนิยายอ่านแล้วไม่มีประโยชน์ แต่หนังสือเหล่านั้นจะทำให้เด็กได้เจอคำที่หลากหลาย สำนวนการเขียนที่มีชั้นเชิง สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก :
  • www.theasianparents.com

 

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อจท.  อื่นๆ ได้ที่     >>> คลิก <<<

เรียนรู้เพิ่มเติม บทความการศึกษา อื่นๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง