แจกฟรีโปสเตอร์ปรากฏการณ์ ลมบก ลมทะเล

 

แจกฟรีโปสเตอร์ปรากฏการณ์ ลมบก ลมทะเล

 

 
ดาวน์โหลดแบบประเมิน
 

แจกฟรีโปสเตอร์ปรากฏการณ์ ลมบก ลมทะเล

ลมบกและลมทะเลแตกต่างกันอย่างไร ? สอนผู้เรียนให้เข้าเกี่ยวกับลมบกลมทะเลให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น!

ทำให้เห็นเป็นภาพ ช่วยครูวิทย์ระดับชั้นป. 6  นำไปใช้เป็นใบงานประกอบการสอนได้อย่างมืออาชีพ
สนใจสินค้าเพิ่มเติม: https://www.aksorn.com/store/2/product-details-1266

 

 

ดาวน์โหลด ใบงาน อจท. อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<
ดาวน์โหลด ใบความรู้และใบงาน อื่น ๆ ได้ที่    >>> คลิก <<<

 
แชร์

บทความที่เกี่ยวข้อง