ชุด สื่อฯ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา ตารางหรรษา
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด สื่อฯ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา ตารางหรรษา

ISBN : 8859281716795

ชื่อชุด : เตรียมความพร้อมปฐมวัย

ชื่อผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) ฝึกการแก้ปัญหาโดยการสังเกตข้อมูลข้างเคียง โดยใช้ตาราง Matrix ในการจัดระบบการคิดผ่านการเล่นบัตรภาพต่างๆ ตามโจทย์ที่กำหนด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง