ชุด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ปฐมวัย (สื่อประจำห้องเรียน)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ปฐมวัย (สื่อประจำห้องเรียน)

ชื่อชุด : ชุด ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ปฐมวัย

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดกิจกรรมที่เด็กระดับปฐมวัยสามารถลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน ฝึกการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน สร้างเสริมประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปูพื้นฐานทักษะของการเป็นนักประดิษฐ์เพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไปในอนาคต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง