นิทานเสริมประสบการณ์ จันทร์จ๋า คืนเดือนหงาย สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
นิทานเสริมประสบการณ์ จันทร์จ๋า คืนเดือนหงาย สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดนิทานเสริม ฯ 4 สาระฯ (สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560)

ชื่อผู้แต่ง : วิภา ตัณฑุลพงษ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

นิทานเสริมประสบการณ์ 4 สาระ เรื่อง จันทร์จ๋าคืนเดือนหงาย สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นนิทานภาพมีเรื่องราวที่สอนให้รู้ถึงการดำเนินชีวิตของชุมเมืองและชนบทที่ต่างกัน เรียนรู้ปรับตัวให้อยู่อย่างมีความสุข สามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ซึ่งเป็นเรื่องราวของฟ้าใส อาศัยอยู่ในเมืองแออัดไปด้วยผู้คน รถยนต์ และตึกสูง ต่างกับข้าวฟ่าง ซึ่งมีชีวิตสงบเสงี่ยมอยู่ในชนบท แม้ว่าจะมีความเป็นอยู่ต่างกันแต่เด็กทั้งสองคนก็มีความสุขอยู่กับครอบครัว เรียนรู้เรื่องประเพณีลอยกระทง และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB