สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6

ISBN : 0

ชื่อชุด : สื่อแม่บทมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนรู้ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.6 จัดทำสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) นำเสนอโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา และฝึกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง