นิราศลอนดอน
นิราศลอนดอน

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786167279190

ชื่อชุด : วรรณกรรมล้ำค่า

ชื่อผู้แต่ง : ราโชไทย อิศรางกูร ( ม.ร.ว.กระต่าย)

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นิราศลอนดอนเป็นบันทึกเหตุการณ์ที่หม่อมราโชไทยได้พบเห็น เมื่อเป็นล่ามในคณะทูตไทยเดินทางไปยังกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ถือว่าเป็นนิราศเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้อ่านจำนวนมาก เพราะเขียนถึงกรุงลอนดอน อันเป็นนครที่คนไทยสมัยนั้นไม่เคยพบเห็นหรือได้ยินเรื่องราวมาก่อน นอกจากนี้ภาษาที่ใช้ในการประพันธ์ก็ยังประกอบไปด้วยโวหารอันไพเราะคมคาย พรรณนาได้อย่างละเอียดลออ ทำให้เห็นภาพยุโรปในสมัยที่รุ่งโรจน์ได้อย่างดียิ่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB