แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2
แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.2 ฉบับประกันคุณภาพ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) เป็นแบบฝึกเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหา ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มีกิจกรรมจำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ภายในเล่มมีตัวอย่างจากกรณีศึกษาจากสถานการณ์จริง และมีกิจกรรมให้นักเรียนตรวจสอบความรู้ความเข้าใจด้วยตัวเอง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ผ่านการจำลองจากสถานการณ์จริง

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB