หล่นตุ้บ ตกพื้น
หล่นตุ้บ ตกพื้น

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744393777

ชื่อชุด : พลังคิด นักวิทย์น้อย

ชื่อผู้แต่ง : Kim Young-I ผู้แปล พีริยา พงษ์สาริกัน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ให้ความรู้เรื่องแรงโน้มถ่วง สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันที่ใช้หลักแรงโน้มถ่วง เครื่องเล่นที่อาศัยหลักแรงโน้มถ่วง และการทดลองเกี่ยวกับแรงดน้มถ่วง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB